bobbiboy8x

AUD-CHF tuần này

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Tác giả vẫn sử dụng pp bẫy giá để tìm kếm 1 cơ hội mua lên

Trước đó vẫn là những cây nến đỏ

Dừng lỗ ở dưới và 2 mục tiêu chốt lời ở trên,

Tiếp tục chờ đợi để có thể có kết quả tốt

Chúc may mắn tuần mới nhé a e

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.