bobbiboy8x

AUD-CHF mở lệnh buy

Giá lên
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
Dùng pp bẫy giá để xác định đáy

Từ đó nhìn hành động đám đông

Mở lệnh buy dừng lỗ và chốt lời mục tiêu như hình


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.