dinhchien

AUDCHF - tín hiệu giảm H4 đã có

Giá xuống
FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- Daily: Trend tăng.
- H4: dự đoán rớt về vùng giá trị Daily.
- H1: hình Vai đầu vai đảo chiều hỗ trợ từ chỉ báo MACD , RSI .
- Chúc may mắn.