FX:AUDCHF   Đô la Úc/Franc Thụy Sỹ
- H4 giá về phản ứng tại vùng mua chính và đã xuất hiện mô hình nến đảo chiều.
- H1 xuất hiện phân kỳ tăng.
- M15 giá đã phá lên vùng bán chính tạo cấu trúc tăng.

Nhận định: chờ giá hồi lại 1 nhịp nữa về M15 đã bị phá lên tạo cấu trúc tăng trước đó và tìm cơ hội buy lên.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.