FX_IDC:AUDGBP   AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND
khó có thể nói được điều gì ngoài việc bạn làm đúng