AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUND AUDGBP

AUDGBPIDC
AUDGBP
AUSTRALIAN DOLLAR / BRITISH POUNDIDC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày