URIFX

@AUDHKD #Đừng bỏ lỡ cơ hội này, 4,500 pips

Giá xuống
OANDA:AUDHKD   AUD/HKD
hi all,

Cặp AUDHKD cho thấy một cơ hội sell 1 wave khủng mà nếu đúng thì có thể ăn tới 4,500 pips.
Mình post để đây và sẽ phân tích timeframe nhỏ hơn trong những ngày tiếp theo.

========= Kế hoạch ========
Strategy: Sell pullback, múc 50% hay 61.8% Fibo
tw = Wave 3/5
sl =TBC,
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

Happy trading!
Giao dịch đang hoạt động: Risk free với trade này. Profit run
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chờ consolidation rồi sell on top của correction này. 90% down
Bình luận: Tiếp tục sell

Ý tưởng liên quan