URIFX

@AUDHKD #Đừng bỏ lỡ cơ hội này, 4,500 pips

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDHKD   AUD/HKD
hi all,

Cặp AUDHKD cho thấy một cơ hội sell 1 wave khủng mà nếu đúng thì có thể ăn tới 4,500 pips.
Mình post để đây và sẽ phân tích timeframe nhỏ hơn trong những ngày tiếp theo.

========= Kế hoạch ========
Strategy: Sell pullback, múc 50% hay 61.8% Fibo
tw = Wave 3/5
sl =TBC,
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT

Happy trading!
Giao dịch đang hoạt động:
Risk free với trade này. Profit run
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chờ consolidation rồi sell on top của correction này. 90% down
Bình luận:
Tiếp tục sell

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.