dinhchien

AUDIOUSDT - Tăng theo Supertrend & ADX 9/2/2022

Giá lên
BINANCE:AUDIOUSDT   AUDIO / TetherUS
* Khung 4 giờ: Chỉ báo Supertrend tăng.
- ADX 4 giờ > 25: xu hướng tăng mạnh.
* Khung 1 giờ: Supertrend tăng.
- ADX 1 giờ > 25: xu hướng tăng mạnh.
>>> Mở lệnh Mua: khi khung 4 giờ, 1 giờ có xu hướng tăng mạnh chờ hồi về Supertrend 1 giờ mua vào.
* Hoa hồng: 0.06% theo sàn Binance.
Hệ thống giao dịch Spot chỉ mua vào khi có tín hiệu tăng. Cắt lỗ 1%/vốn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.