MyFriendFun

AUDJPY bán luôn hoặc chờ xác nhận khung nhỏ m15

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY bán luôn hoặc chờ xác nhận khung nhỏ m15.
giá hiện tai bán luôn rất đẹp, và tất cả các cặp xxxJPY có thể cân đối sell

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.