SharkteamPower

AJ có làm nên chuyện

SharkteamPower Cập nhật   
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Ae tham khảo kèo nhé.. đồng quan điểm thì cmt cho mình biết.
Bình luận: Ý tưởng vẫn còn giá trị. giá hồi lại chúng ta vẫn seup sell
Bình luận: AE sell thôi nào
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.