SharkteamPower

Cập Nhật nhận định GBPUSD

FX:GBPUSD   Bảng Anh/ Đô la Mỹ
Với GU thì có chart khá tương đồng với Vàng

Chúng ta canh Sell tại vùng giá tiềm năng cho trung hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.