SharkFollow

AJ - Vẫn tiếp tục xu hướng - Sell

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giao dịch với đường Trend line
Sau khi break khỏi trend line , AJ dang có nhịp bullback về để kiểm định lại đường Trend line để tiếp tục xu hướng.
Sell: tìm các điểm bán trong vùng Sell
Tp: tìm các mức chốt lời tại các vùng hỗ trợ
Cắt lỗ: khi giá break up đường Trendline
Chúc cả nhà may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.