SharkFollow

AJ kết thúc điều chỉnh, tiếp tục xu hướng chính - Sell mạnh

Giá xuống
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AJ kết thúc điều chỉnh, tiếp tục xu hướng chính - Sell mạnh.
Kỳ vọng chốt lời tại 1.618 sóng điều chỉnh.
Chúc cả nhà may mắn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.