ZEROOOO

Phân tích AUDJPY ngày 16-1-2019

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá di chuyển trong mô hình nêm tăng .
Chênh lệnh lợi tức trái phiếu 10 năm của úc và nhật giảm .
Kết luận : Chờ bán từ trên xuống hoặc đợi giá phá trenline rồi bán .