pvtai91

AUDJPY chờ cơ hội mua lên

Giá lên
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
24 lượt xem
0
AUDJPY chờ cơ hội mua lên sau khi có nhịp tăng và bắt được nhịp hồi phục tương đối đep. giờ canh xuống nhịp cuối để mua lên