Money-Maximum

AUDJPY - Mức phòng thủ quan trọng

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUD/JPY vẫn ở mức phòng thủ 95.0 trong bối cảnh tâm trạng thận trọng.
Thị trường đi lên từ mức hỗ trợ và kiểm định vùng kháng cự.
Giá làm xung di chuyển xuống từ vùng kháng cự.
Phe bò không có đủ sức mạnh để hình thành mức cao mới. Hành động giá nằm trong kênh đi lên nhưng trên khung thời gian hàng ngày, nó đã chạm đến mức kháng cự mạnh.

Tôi nghĩ giá sẽ vượt qua kênh và kiểm tra lại mức dao động bên dưới, khoảng 94.640. Sau đó tiếp tục tìm về các mục tiêu xa hơn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.