FSFI

AUDJPY- Cơ Hội Bán Ngắn Hạn Đỉnh Đôi Tại M15

Giá xuống
OANDA:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY- H4 có mô hình bán Deep Gartley.
Giá đang kiểm tra lại vùng kháng cự chân X của mô hình Gartley.
Tôi tìm kiếm cơ hội Bán tại đây.
Tín hiệu hợp lưu:
1. Đỉnh đôi.
2. RSI phân kỳ.
3. Nằm tại vùng kháng cự quan trọng.
---
Entry Market: 85.446.
Stoploss: 85.576.
Target: 85.180.
---
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
- Giới thiệu kênh youtube của tôi: www.youtube.com/channel/UCMeC_6c...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.