Dự đoán và phân tích

Hai Đỉnh hoặc Hai Đáy

Mô hình hai đỉnh là một trong những mô hình phổ biến trong giao dịch. Đây là một tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy có thể dùng để vào lệnh bán sau một xu hướng lên. Mô hình này bao gồm 2 đỉnh cao gần ngang nhau với một đáy nằm ở giữa, tạo thành hình cổ áo. Đỉnh thứ hai thường không phá qua ngưỡng của đỉnh thứ nhất, nên giá sẽ kiểm tra lại ngưỡng này và cố gắng tạo thành đỉnh mới cao hơn nhưng không thành công. Mô hình này sẽ hoàn thiện sau khi giá vượt qua và có giá đóng cửa nằm trong đường cổ áo.

Các nhà giao dịch theo phong cách thận trọng sẽ tìm kiếm những tín hiệu xác nhận bổ sung còn những người theo phong cách táo bạo sẽ đặt ngay một lệnh bán ở đỉnh thứ hai. Ngưỡng giá mục tiêu có thể ước lượng được bằng cách đo độ cao của mô hình và chiếu xuống dưới đường cổ áo. Các mức dừng lỗ thông thường sẽ nằm trên đáy gần nhất, khoảng giữa đáy gần nhất và đỉnh của mô hình hoặc trên đỉnh của mô hình. Mô hình hai đáy là phiên bản giá xuống của mô hình này, có thể hình thành sau một xu hướng giá xuống. Một trong những cách vào lệnh phổ biến theo mô hình này là phương pháp 2618 (của Jason Stapleton) với những quy tắc cụ thể bao gồm các ngưỡng vào lệnh và thoát lệnh.
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
8
1
2
...
8