KhiemNI

AUDJPY : Mua khi giá chạm hỗ trợ ngày và tăng mạnh

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Có phản ứng tại hỗ trợ khung D1.
3 ngày liên tiếp D1 có lực mua đẩy giá lên tạo thành nên chân dài.
Kỳ vọng tăng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.