KhaiGuru

AUDJPY | Sẵn sàng Sell

FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
AUDJPY
Giá sau khi vượt qua 2 đỉnh cũ thì cũng tăng lên nhưng đang Quá Mua tại gần khu vực kháng cự Daily.
- Dự đoán giá sẽ có thể tăng lên 1 chút nữa trước khi thực sự quay đầu giảm lại.
- Tiếp tục theo dõi, sẵn sàng Sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.