PKTeam

Lướt sóng: Buy AUDJPY

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
Giá AJ tiến về vùng hợp lưu trendline tăng và vùng hỗ trợ
Điểm thuận lợi để vào lệnh mua với mục tiêu như trong hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.