dinhchien

AUDJPY - tín hiệu tăng khung h1

Giá lên
FX:AUDJPY   Đô la Úc/Yên Nhật
* 50% khi đoán hình từ quá khứ.
- 1% rủi ro.
- Chúc may mắn.