DatTong

AUDNZD, Downtrend trên H4.

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Dự đoán xu hướng AUDZD trên H4.
Bình luận:
Bình luận:
Bình luận: Dời Stoploss vào entry !
Bình luận: TP1: + 80pip