NTV-28

AN trong thời gian tới

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Giá tại thời điểm đang hồi phục sau khi hoàn tất sóng Eliot (Thỏa mãn các điều kiện). Giá hiện tại đã phá xu hướng giảm và hình thành xong con sóng 1 (A). Chờ sóng điều chỉnh 2 (B) kết thúc có tín hiệu PA đảo chiều sẽ Buy theo xu hướng tăng. Mục tiêu về vùng 1.09-1.10