NTV-28

AN trong thời gian tới

Giá lên
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
Giá tại thời điểm đang hồi phục sau khi hoàn tất sóng Eliot (Thỏa mãn các điều kiện). Giá hiện tại đã phá xu hướng giảm và hình thành xong con sóng 1 (A). Chờ sóng điều chỉnh 2 (B) kết thúc có tín hiệu PA đảo chiều sẽ Buy theo xu hướng tăng. Mục tiêu về vùng 1.09-1.10
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.