pvtai91

AUDNZD cơ hội lớn chờ phá vỡ để mua lên

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD cơ hội lớn chờ phá vỡ để mua lên.
hãy chờ phá vỡ đỉnh nhỏ và kênh giá hiện tại để mua lên là một cách an toàn nhất

Bình luận