pvtai91

AUDNZD canh mua lên cực kỳ đẹp

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD canh mua lên cực kỳ đẹp.
cắt lỗ ngay dưới đáy khi có nhịp test lại

Bình luận