DatTong

AUDNZD, phá qua hỗ trợ ngày !?

Giá xuống
FX:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD , phá qua hỗ trợ ngày !?
--> Bán