QuoctoanFx

AUDNZD: Đảo chiều tăng điểm . Break khung ngày

Giá lên
OANDA:AUDNZD   Đô la Úc/Đô la New Zealand
AUDNZD tăng tương đối chậm do 2 đồng tiền này có sự tương quan lớn đến nhau . Tuy vậy dấu hiệu từ việc tăng điểm và break khỏi vùng kháng cự. ủng hộ cho một xu hướng tăng điểm dài hạn sắp tới sẽ là cơ hội cho các nhà đầu tư có thể dần chuyển xu hướng sang đầu cơ đồng AUD dài hạn.
Phương án tham khảo
mua lên tại 1.0690
Sl 1.0660
Tp1: 1.0720
Tp2: 1.0760

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.