minhdang3264

AUDUSD: bearish fakey w.o pinbar + false break at resistant.

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mong mọi người cho ý kiến!
Target và Stoploss trên chart!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Chạm cắt lời 1
Giao dịch đang hoạt động: Đợi chạm cắt lời 2 hoặc cắt lỗi tại điểm cắt lời 1