minhdang3264

AUDUSD: bearish fakey w.o pinbar + false break at resistant.

Giá xuống
minhdang3264 Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Mong mọi người cho ý kiến!
Target và Stoploss trên chart!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Chạm cắt lời 1
Giao dịch đang hoạt động:
Đợi chạm cắt lời 2 hoặc cắt lỗi tại điểm cắt lời 1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.