congminh222

AUDUSD Tương tự E*U! buy lên nào :D

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Tầm này chắc chắn sẽ cần có nhiều niềm tin hơn để Sell thay vì Buy cho cặp này :D plan khá dài, độ 2-3 tuần, mình ít lướt sóng, có gì thay đổi mình sẽ update

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.