GKFXPrimeVN

Nhận định AUDUSD ngày 3/9/2019

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Nước Úc bị mắc kẹt giữa thương chiến, điều phần nào làm cho kinh tế Úc tăng trưởng chậm lại, bởi TQ là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Tất cả những điều đó khiến cho AUD liên tục mất giá trị so với USD. Trên biểu đồ giá, ta cũng có thể thấy, các khung thời gian từ H1 - D1 tỉ giá đều giảm. Anh em tham khảo chiến lược nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.