FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chart Phân tích Theo PP:
- Sóng + Fibo Sóng
- Hamonic
=> Đặt Lệnh theo PP PP Bắt Break Cung Cầu
* Mục Tiêu : Bắt Sóng Điều Chính ABC Khi Kỳ Vọng Hoàn Thiện 5 Sóng 12345 Chính