FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Chart Phân tích Theo PP:
- Sóng + Fibo Sóng
- Hamonic
=> Đặt Lệnh theo PP PP Bắt Break Cung Cầu
* Mục Tiêu : Bắt Sóng Điều Chính ABC Khi Kỳ Vọng Hoàn Thiện 5 Sóng 12345 Chính
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.