nguyenvantiep140991

AUDUSD sắp chạm mục tiêu

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD sắp chạm mục tiêu tới vùng hỗ trợ kế tiếp 0.7230
Trên đây là phan tích dựa trên quan điểm cá nhân .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.