GreencapInvestmentFund

AUDUSD - SỨC HÚC YẾU ỚT CỦA BÒ TÓT

Giá xuống
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ

Tóm tắt:

- Xu hướng trên D1 vẫn là giảm. Tuy nhiên tuần trước đã có một sự phá đáy giả. Đó có thể là một dấu hiệu cho sự bứt phá mạnh của đồng AUD trong tương lai. Hiện tại giá đã tạo ra một đáy sau cao hơn đáy trước.

Cập nhật:

- Cây nến ngày 18/9/2018 là một cây nến tăng mạnh. Giá đang tiếp cận với đường xu hướng.

Ý tưởng giao dịch:

- Nếu giá bứt lên khỏi đường xu hướng, các nhà đầu tư có thể canh điểm hồi về để mua lên.
- Nếu giá không phá được đường xu hướng, chúng ta cần phải chờ những tín hiệu xác nhận rõ ràng để hành động. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các quyết định trong trường hợp này.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.