Thangtranfx

Xu hướng xuống

Giá xuống
FOREXCOM:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD đã chạm vùng cản mạnh trên khung ngày và đóng cữa dưới đường trendline.
mặt khác đây là lần chạm đường trendline lần thứ 3.
hy vọng một cú đảo chiều mạnh tại vị trí này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.