URIFX

AUDUSD #$Úc có thể hồi phục vs cuối trend của DXY

Giá lên
URIFX Cập nhật   
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đồng xanh tăng mạnh hôm qua là dấu hiệu tốt để kết thúc 1 trend bull dài.... Trong khi đó AUD cố gắng recover, nếu AUD thành công có thể tạo H&S và đảo chiều.
Bình luận:
Trước khi news Retails Sale lúc 10h. Giá form pattern khá an tâm. Hy vọng USD sẽ điều chỉnh để USD tạo trend.
Bình luận:
Consolidate thì ngon
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.