URIFX

AUDUSD #$Úc có thể hồi phục vs cuối trend của DXY

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Đồng xanh tăng mạnh hôm qua là dấu hiệu tốt để kết thúc 1 trend bull dài.... Trong khi đó AUD cố gắng recover, nếu AUD thành công có thể tạo H&S và đảo chiều.
Bình luận: Trước khi news Retails Sale lúc 10h. Giá form pattern khá an tâm. Hy vọng USD sẽ điều chỉnh để USD tạo trend.
Bình luận: Consolidate thì ngon