Kèo AU tuần trước của mình đã bị dừng lỗ nhé mọi người, nhưng không sao cả lỗ đã trong tính toán

Tiếp tục nhận định về AUDUSD kì vọng phá qua vùng 0.73179 một cách rõ ràng nhưng thật sự thì cú break này không được đẹp cho lắm như kiểu phá vỡ giả
Tuy nhiên mình vẫn nghiêng về kèo buy hơn cho cặp này vì nhìn chung xu hướng chủ đạo vẫn là tăng

Mình dự tính sẽ buy tại vùng 0.73061 khi có một tín hiệu nến đảo chiều thật đẹp, và xác nhận tại các khung thời gian nhỏ hơn như m5 hay m15 đã hình thành sóng tăng để có một tỉ lệ đẹp hơn
Dừng lỗ bắt buộc tại vùng giá 0.72811 cho kèo buy, chốt lời quanh 0.73778, tiếp tục quan sát thị trường và không cần làm gì cả

Tuần này là tuần đầu tiên của tháng mới, có tin tức quan trọng ra nhiều như Nonfarm,.. theo nhận định của mình thì giá sẽ giật rất mạnh có thể đảo chiều, hay hình thành một con sóng mới để dẫn dắt giá cho cả tháng, mọi người cẩn thận nhé tránh mất tiền trong những trường hợp mình không chắc chắn có thể nghỉ trade tuần này cũng không sao cả vì thị trường luôn cho ta rất nhiều cơ hội
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.