SinvestFX

Canh BUY AUDUSD trên H4

Giá lên
SinvestFX Premium Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
- Nến W1 tuần này là cây Hammer tại hỗ trợ

- Trên D1, xuất hiện mô hình nến đảo chiều tăng Morning Star tại hỗ trợ D1.

- Trên H4 giá breakout kênh giá giảm và xuất hiện phân kỳ MACD

=> Canh BUY tại Fibo 50% khi AUDUSD giảm điều chỉnh
Giao dịch đang hoạt động:
AUDUSD đã điều chỉnh và khớp lệnh tại Fibo 50.
Giao dịch đang hoạt động:
AUDUSD sắp chạm TP và lại tiếp tục giảm điều chỉnh. Ae có thể canh BUY tiếp tại vùng 0.6750.
Giao dịch đang hoạt động:
Cả lệnh BUY cũ tại 0.6715 và lệnh BUY mới tại 0.6750 đều giữ lệnh đến TP, thậm chí có thể nuôi thêm vì lực lên đang rất mạnh!
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
AUDUSD đã đạt TP.

🌏 SINVEST.vn - website chia sẻ kiến thức Forex có tâm: https://sinvest.vn/

✅ EXNESS: https://sinvest.vn/go/exness
✅ ICMARKETS: https://sinvest.vn/go/icmarkets
✅ XTB: https://sinvest.vn/go/xtb
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.