FCF1518-CLUB

NHỮNG CHÚ KAGAROO VÀ VŨ ĐIỆU HOANG DÃ TRÊN THẢO NGUYÊN

Giá lên
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
I. Phân tích cơ bản:
- Đồng USD: Giảm mạnh trong trung hạn được thể hiện trên biểu đồ giá
- Đồng AUD: Tăng mạnh trong trung hạn được thể hiện trên biểu đồ giá
- Do đó cặp AUDUSD sẽ tăng trong trung hạn
II. Phân tích kỹ thuật:
1. Xu hướng:
- Dài hạn: Trạng thái tăng trong xu hướng giảm
- Trung hạn: Sideway
- Ngắn hạn:Tăng
- Nguyên lý Vòng luân hồi: Sau đà giảm sâu và bị mất cân bằng, giá đang tìm về vùng cân bằng (vùng giá 0,74)
2. Ngưỡng:
- Ngưỡng trên: Pivot R1 (0,70)
- Ngưỡng dưới: Pivot P (0,68); Mây kumo D,W
3. Tín hiệu:
- Nến tăng biên độ nhỏ
- Khối lượng trung bình khá
- RSI 60 giảm
- Mô hình: Không có
III. Phân tích tâm lý: Sau giai đoạn hưng phấn thị trường tăng mạnh, giò chuyển sang lo lắng, do dự. Thị trường cần tích lũy giảm nhẹ để có thể tiếp tục tăng theo xu hướng.
IV. Chiến lược: Theo dõi để Buy khi có sóng hồi
- Mở lệnh Buy Limit với các thông số như hình vẽ
GOOD LUCK !!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.