LeeBK

AUDUSD H4: Tỷ giá sẽ giảm về 0.768-0.770?

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
223 lượt xem
8
Việc lợi suất TPCP 10 năm của Mỹ chính thức trở nên cao hơn Úc có thể sẽ làm tổn thương đồng Aussie so với Dollar liên quan tới chi phí cơ hội nắm giữ hay các trạng thái carry trade của "Risk Currency". Entry lý tưởng để Short AUDUSD nằm ở vùng 0.785-0.786 là level Kijun Line nằm ngang hiện tại. Có thể Short non hơn nhưng các trạng thái stop loss sẽ phải qua cạnh trên của mây Kumo ở 0.792. Target 0.768-0.770.

Bình luận

amazing
Phản hồi