SAXO:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD bị trả về 0.68335 , nơi nó có khả năng tăng cao hơn tới 0.68946