HOAIGOLD

AUDUSD CANH BUY LÊN MN NHÉ

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
26/08 BUY LIMIT AUDUSD GIÁ 0.72444 SL 0.72200 TP 0.73500 R6
canh buy audusd sẽ có cơm mn nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.