OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Giao dịch theo hình
Hạ dần SL
Chốt dần theo TP

Ý tưởng liên quan