haokiethatinh

AUD/USD Tiếp tục tăng

Giá lên
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
Khi Trend tăng còn tiếp diễn khi chỉ số Stochatic RSI chp thấy tiếp tục tăng và cặp TEMA 10- 20 giúp chúng ta củng cố thêm cho xu hướng này