LeeBK

AUDUSD Daily: Đà giảm quay trở lại?

Giá xuống
OANDA:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD phá channel tăng dài trong 2 năm. Giá hồi lại vùng Kijun Line Flat và giảm do hiệu ứng Risk-off quay trở lại khiến các thị trường chứng khoán giảm điểm hôm qua. AUD là đồng tiền dễ bị tổn thương bởi hiệu ứng Risk-off. Ngoài ra giá commodities hôm nay có xu hướng giảm lại.
Về kỹ thuật, Stoch RSI (15,5,5,14) quay lại vùng quá mua trong trend giảm và rất có thể xác nhận về mặt timing về việc correction mode kết thúc.
Số liệu construction hôm nay của Úc thấp hơn kỳ vọng và thống đốc RBA tiếp tục phát biểu neutral, "wait-and-see" mode.
Mình kỳ vọng AUDUSD tiếp tục quay lại trend giảm với việc kỳ vọng FOMC minutes hôm nay tương đối hawkish và tiếp tục tăng kỳ vọng nâng Fed tăng lãi suất 4 lần năm nay.
Trade Idea: Sell 0.755-0.756 sl 0.762 Target 0.740-0.745.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.