FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
lên thôi các bạn bè anhc hị chú bác bấm sao cho khong bị tính lỗi đây

Bình luận