TraderTop-net

AUDUSD ngày 02.05 - Đã breakout, sẽ đi theo xu hướng?

Giá xuống
FX_IDC:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
FOMC đã tạo lực cho AUDUSD break xuống khỏi box sideway tích lũy của nó. Đây là dấu hiệu của một xu hướng giảm bắt đầu quay lại đi theo xu hướng, sau 1 giai đoạn tích lũy. View cho AUDUSD trong ngày hôm nay là bán từ trên xuống tiếp tục cho thuận xu hướng.

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.