Ditrki1508

Audusd sell

Giá xuống
Ditrki1508 Pro Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
van tiep tuc xu huong giam ae nhe y kien ae tham khao
Bình luận: keo ve entry
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Done 3.85R
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.