GhostTraderIndexs

AU giảm nhẹ đảo chiều

FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
mọi nhười cùng theo dõi