khoahuynh

AUDUSD khung H4

Giá lên
khoahuynh Cập nhật   
FX:AUDUSD   Đô la Úc/Đô la Mỹ
AUDUSD khung H4 đang trong 1 trend tăng nhưng momentum đã chậm lại ( volume xác nhận) nhưng cấu trúc giá chưa thay đổi - Xem xét Long tại vùng hợp lưu của Supply khung W / D / H4 (0.69600 - 0.69800)
đợi Signal xác nhận trên AK MACD và SQZMOM
Target tại vùng demand cấu trúc đỉnh giá phía trên (trùng POC của VP) - (0.70970 - 0.71230)
Bình luận:
Khung H4 giá vẫn chạy trong range 0.70190 - 0.70370 nếu giá phá lên 0.70370 hủy bỏ kịch bản mua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.